Årsmøte 2018 – Sg LIVE Grenland

Årsmøte 2018 – Sg LIVE Grenland

Innkalling til årsmøte i Skjærgårds LIVE Grenland

 
Skjærgårds Live Grenland innkaller til årsmøte
Tid: 13. mars 2018 kl. 12.00 
Sted : Skjærgårdskontoret Porsgrunn, Adr. Skaugensgate 4 i Porsgrunn (L9)
Alle medlemmer er invitert
 
Saker
* Gjernnomgang av regnskap 2017
* Gjennomgang av arrangementer 2017
* Valg av styre
 
På vegne av Styret i Sg LIVE Grenland

Jarle Storebø (leder)