Følg oss på Facebook!
Følg oss på Instagram!

Personvern

Skjærgårds LIVE er opptatt av personvern og av å ta best mulig hensyn til deg som deler av dine personopplysninger med oss. 

Vi jobber for tiden med å oppdatere våre rutiner for personvern og vår personvernerklæring. På denne siden vil du om kort tid finne mer informasjon om dette.