Følg oss på Facebook!
Følg oss på Instagram!

Innmelding via prosjekter og arrangementer

I enkelte tilfeller kan det gis tilbud om innmelding via spesielle prosjekter eller arrangementer hos våre lokallag. Her kan du finne informasjon om tilbud om innmelding i Skjærgårds LIVE i forbindelse med noen av disse prosjektene.

Prosjekter:

BGF – Sg LIVE
Konfirmant Grenland – Sg LIVE Grenland
Firestarter 2018 – Sg LIVE Vegårshei
Konfirmant AHK – Sg LIVE AHK
Vågsbygdkonfirmant – Sg LIVE Vågsbygd

Tidligere prosjekter:

Firestarter 2017 – Sg LIVE Vegårshei
Creative 2017 – Sg LIVE FriSør
Good Friday 2015 – Sg LIVE Nenset
Creative Sør 2016 – Sg LIVE FriSør
Creative Sør 2015 – Sg LIVE FriSør
Firestarer 2015 – Sg LIVE Vegårshei
Firestarter 2016 – Sg LIVE Vegårshei
U-festivalen Oddernes 2016
Konfirmant Porsgrunn og Skien – Sg LIVE Porsgrunn og Sg LIVE Nenset
24 Hours Festival Nærbø – Sg LIVE Nærbø
24 Hours Festival Vegårshei – Sg LIVE Vegårshei
BGF 2016 – Sg LIVE