Følg oss på Facebook!
Følg oss på Instagram!

Starte lokallag

– en enkel veiledning

 

Det er mange gode grunner til å starte lokallag. Først og fremst at dere da får hjelp til å arrangere de musikk- og kulturarrangementene dere ønsker.

Hvis du er interessert i å starte lokallag: kontakt Skjærgårds LIVE for å få hjelp til å komme i gang på post@sglive.no.

 

Et lokallag startes på et stiftelsesmøte
Vedlagt ligger stiftelsespapirer til utfylling. Gå gjennom og fyll ut på stiftelsesmøtet.
Når stiftelsespapirene er signert, sender dere dem inn til Skjærgårds LIVE sentralt.
Hvem som helst kan delta på stiftelsesmøtet. Det vanlige er at minimum de som har tenkt å sitte i styret deltar. Andre interesserte kan selvsagt også være med.

 

Dette er lurt å tenke gjennom før stiftelsesmøtet:

 • Hva skal lokallaget hete? (anbefalt: ”Skjærgårds LIVE + stedsnavn”)
 • Skal lokallaget bruke ” Standard vedtekter for Skjærgårds LIVE lokallag” som sine vedtekter? (veldig sterkt anbefalt!)
 • Hvem skal sitte i styret? (minst 1 person, maks 8 med standard vedtekter)
  • Hvem skal være styreleder?
  • Nestleder? (dere MÅ ikke ha nestleder, men det kan være lurt)
  • Økonomiansvarlig? (kan være samme som styreleder)
 • Hvem skal disponere kontoen til lokallaget? (for eks styreleder og økonomiansvarlig)
  • Hvis dere har noen (for eksempel i en menighet) som skal betale regninger på vegne av lokallaget må denne personen også ha disposisjonsrett

 

Denne infoen trengs om styremedlemmene:

 • fullt navn
 • adresse, postnummer/-sted
 • mobilnummer
 • e-post
 • fødselsdato

Ta med stiftelsespapirene til møtet. Les dem høyt sammen og fyll ut.
Skann de signerte papirene og send dem til post@sglive.no

 

Gratulerer, lokallaget er opprettet!

Etter stiftelsesmøtet: For at lokallaget skal være gyldig er det noen ting som må på plass innen 31. desember. Se kapittelet ”gyldig lokallag”. Spør oss om du er i tvil om noe.

Vedlegg: Sg LIVE stiftelselspapirer til utfylling