Følg oss på Facebook!
Følg oss på Instagram!

Starte lokallag

Skjærgårds LIVEs lokallag er lokale selvstendige organisasjonsledd, ofte tilknyttet en menighet, skole eller ungdomsmiljø. Lokallag arrangerer lokale konserter og kulturelle arrangementer av variert størrelse i sitt nærmiljø. Skjærgårds LIVE har lokallag over hele Norge, og hvis du vil være med å drive et lokallag kan du engasjere deg i et eksisterende lag eller starte ett nytt!

Det er mange gode grunner til å starte lokallag. Først og fremst at dere da får hjelp til å arrangere de musikk- og kulturarrangementene dere ønsker.

 

HVORDAN STARTE LOKALLAG?

  1. Hvis du er interessert i å starte lokallag: Kontakt Skjærgårds LIVE for å få hjelp til å komme i gang!
  2. Gå til kapittelet «Hvordan starte lokallag – en enkel veiledning» i vår lokallagsguide. Der finner mer informasjon om hvordan å starte lokallag og maler du trenger til oppstarten.