Følg oss på Facebook!
Følg oss på Instagram!

Camp Unik

MÅLET MED CAMP UNIK

CAMP UNIK ønsker å bidra til å hjelpe mennesker med utviklingshemming til å følge sine drømmer, utrykke og utvikle sine evner og gaver. Dette skal skje i trygge rammer hvor det er lov til å prøve og feile.

Dette ønsker vi å oppnå ved å legge til rette for å utvikle seg, og utfolde seg gjennom forskjellige kulturelle utrykk. I fellesskap ønsker vi å verdsette hverandre for det den enkelte er og kan – gjennom skapende aktivitet, gjennom sang, musikk, drama og forming ønsker vi å legge til rette for en god opplevelse.

HVORDAN NÅ MÅLET?                         

Mennesker har til alle tider uttrykt seg på forskjellige måter. For noen kan musikken tale mer til dem enn samtalen, eller det visuelle «si mer» en 1000 ord. Sammen skal vi oppleve og erfare at man kan utrykke seg, kommunisere og oppleve fellesskap. Camp UNIK ønsker å gi alle en erfaring av å lykkes. Mennesker med ulik funksjonsevne ønskes hjertelig velkommen.

Camp UNIK blir i 2019 arrangert i Gurvika 14. – 16 juni

Se brosjyren her: