Følg oss på Facebook!
Følg oss på Instagram!

BGF

Barnegospelfestivalen i Kragerø (BGF) og medlemskap i Skjærgårds LIVE

Skjærgårds LIVE er en av samarbeidspartnerne når Barnegospelfestivalen i Kragerø (BGF) går av stabelen i oktober. En følge av dette samarbeidet er at medlemmer i Skjærgårds LIVE kan kjøpe rabattert billett til festivalen, kr 200,- billigere enn ordinær billett. Dette gjelder både deltakere og voksenledere. Deltakere/voksenledere som ikke er medlem i Skjærgårds allerede, kan meldes seg inn, betale kontingent på kr 100,-, og deretter kjøpe/bestille billett til rabattert medlemspris.

 

Informasjon til deltaker/foreldre:
Deltakere som er eller vil bli medlem i Skjærgårds LIVE får kr 200,- i rabatt på deltakerbilletten til Barnegospelfestivalen (BGF). Merk at det er deltakeren/barnet selv som må være/bli medlem for å få rabatt, ikke foreldrene.

Deltakere som allerede er medlem i Skjærgårds LIVE må selv sørge for at de har gyldig og betalt medlemskap for i år. Dersom deltakeren meldte seg inn i forbindelse med fjorårets BGF er det gode sjanser for at medlemskapet er gyldig også i år uten at det må betales ny kontingent! Ta kontakt med post@sglive.no hvis du er i tvil.

Deltakere som ikke er medlem i Skjærgårds LIVE fra før må selv (eller ved hjelp av foreldre) melde seg inn via sglive.no/medlem/bgf, velge medlemskapstype «Barn» ved innmelding, og betale kontingenten på kr 100,- ved hjelp av betalingsinformasjonen du får oppgitt/tilsendt. Husk å oppgi KID-nummer ved betaling, og at innmelding og betaling må være utført innen 3 dager før festivalen. Deltakeren må selv (eller ved hjelp av foreldre) gi beskjed til korleder om eventuell innmelding slik at korleder kan bestille rabattert billett til festivalen for deltakeren.

Medlemskap i Skjærgårds LIVE koster kr 100,-. Medlemskontingenten varer ut inneværende kalenderår. Dersom man blir nytt medlem etter 01.07 varer medlemskapet ut inneværende og påfølgende kalenderår. For BGF-deltakere kan det lønne seg å melde seg inn etter 1. juli, da dette vil gi grunnlag for rabattert billett også neste år. Medlemskapet er frivillig og uforpliktende, og du kan når som helst si det opp. Ta kontakt med post@sglive.no dersom du ikke ønsker å være medlem. Medlemskapet gir deg fordeler som rabatt på BGF og festivaler og konserter, og støtter driften av Skjærgårds LIVE sine arrangementer lokalt og nasjonalt.

 

Informasjon til korleder:
Det er du som er korleder som må bestille billetter til festivalen for deltakere og voksenledere fra ditt kor via checkin.no. Det finnes to typer billetter både for deltakere og voksenledere, én billett til ordinærpris (for ikke-medlemmer) og én billett til rabattert medlemspris (for medlemmer i Skjærgårds LIVE). Det er korleders ansvar å hente inn informasjon om eventuelt medlemskap fra deltakere/foreldre/voksenledere og sørge slik at det blir bestilt riktig antall billetter med og uten rabatt. Det er korleders ansvar å sørge for at deltakere/ledere som bestiller billett til medlemspris har gyldig medlemskap i Skjærgårds LIVE for i år. 

Dersom deltakere/voksenledere i koret ditt ønsker billett til medlemspris er det deltakeren/lederen (med hjelp av foreldre) som selv må melde seg inn i Skjærgårds LIVE og betale kontingent direkte til Skjærgårds LIVE i forkant av festivalen. Innmelding skjer her sglive.no/medlem/bgf. Se mer informasjon om innmelding i avsnittet over, og merk at denne informasjonen gjelder både deltakere og voksenledere som ønsker medlemsrabatt.

Ved ankomst til BGF skal hvert kor levere navneliste over deltakere og ledere. På denne lista oppgir du hvem som har kjøpt billett til medlemspris ved avkryssing i egen kolonne. Mal for navneliste finner du på bgf.no/navneliste. Skjærgårds LIVE vil foreta kontroll/stikkprøvekontroll under/etter festivalen for å påse at de som har kjøpt billett til medlemspris faktisk har gyldig medlemskap.

Medlemsrabatten er kun tilgjengelig for både deltakere og voksenledere. 

 

Skjærgårds LIVE lokallag
For kor som ønsker det er det mulig å opprette Skjærgårds LIVE lokallag. Lokallaget kan da søke støtte fra Skjærgårds LIVE Frifond til lokale arrangementer som konserter, forestillinger, temasamlinger eller andre arrangementer. Ta kontakt med post@sglive.no dersom ditt kor er interessert eller har spørsmål om lokallag, eller se sglive.no/lokallag

For mer informasjon om Skjærgårds LIVE og medlemskap; se sglive.no eller ta kontakt med post@sglive.no.

 

Se bgf.no for informasjon om Barnegospelfestivalen. 

 

INNMELDING SG LIVE